CAT Coaching

Ak potrebujete koučing, som tu pre vás...

Zameranie CAT koučingu

Biznis CAT koučing – Individuálny aj tímový (peer)koučing pre manažment,  ako aj spolupracujúce skupiny, napríklad v procese organizačnej zmeny, pri  nastavovaní efektívnej komunikácie v nových projektoch, talent manažmentu a podobne. Napäté vzťahy na pracovisku, v open space, vplyv stresu, zvyšovanie náročnosti a komplexnosti práce, diverzita a inklúzia, generačné rozdiely, slabá komunikácia – to všetko sa dá začať riešiť koučingom

Life CAT koučing –  Individuálny koučing zameraný na osobný rozvoj, spracovanie dôležitých životných zmien, riešenie aktuálnych tém, ako je napríklad budovanie kariéry 40+, rozhodovanie, otázky sebaúcty (mamičky vracajúce sa späť do práce), vzťahov a podobne

Najprv niečo o koučingu

Koučing je v súčasnosti jedna z najefektívnejších metód osobného rozvoja, ktorú využívajú vrcholoví manažéri aj ženy v domácnosti, špičkoví špecialisti aj študenti premýšľajúci o svojej kariére. Čo sa mi na ňom páči najviac je, že hľadí do budúcnosti, pomáha pomenovať skutočné priority, nachádza reálne zdroje, na základe ktorých si potom koučovaný vie postaviť akčný plán, , ktorý mu bude pomáhať ujasniť si, čo môže urobiť ako prvé, druhé … aby neminul svoj cieľ.

V interakcii Kouč/Koučovaný na rozdiel od poradenstva, mentoringu či tréningu, Kouč neradí, neorganizuje, nepredkladá riešenia ale sprevádza koučovaného, využíva jeho potencionál a vhodnými otázkami podporuje „jeho cestu“ k cieľu. Na internete nájdete desiatky a dnes už možno aj stovky stránok, ktoré vám pomôžu túto metódu lepšie poznať. Tak isto sa dozviete, že na svete existuje veľmi veľa škôl a typov koučingov. Ja som sa rozhodla ísť cestou integratívneho koučingu, ktorý pracuje s princípom polarít – kde je zlé je aj dobré, ak niečo nechcem, určite niekde existuje niečo, čo chcem. Pozitívne a negatívne sa v našom živote strieda úplne prirodzene ako deň s nocou. A presne tak k nám môže prísť aj riešenie, ktoré hľadáme.

CAT Coaching vychádza z integratívneho koučingu a je veľmi flexibilný. Dôvera a bezpečie sú pre neho alfou a omegou. Pracuje veľmi efektívne s emóciami a posilňuje sebaúctu a sebauvedomenie. V jeho mene je ukrytá fexibilita( Consulting-Advisoring-Training-Coaching), ženský element aj mačacia nezávislosť a fokus na cieľ.

Ako pracuje CAT kouč?

CAT Coach sa sústreďuje s klientom na emóciu prítomného okamihu. Pomáha mu nájsť v spleti neistôt také zdroje, o ktoré sa môže počas hľadania cesty oprieť. Kľúčové je, aby klient dostal to, čo mu pomáha posúvať sa k cieľu, ktorý si sám vytýčil. CAT kouč mu kladie otázky a využíva pri tom celú škálu metód a postupov na to, aby klient sám videl, počul, a zažil svoje vlastné odpovede. To, čo klienta skutočne pohne vpred je silný osobný zážitok, ktorým sa mu otvárajú nové pohľady na danú situáciu a tým aj pochopenie súčasného stavu a akoby nová schopnosť rozhodnúť sa a urobiť ďalší krok dopredu.  Silnú emóciu na záver stretnutia vyvažuje kouč sebareflexiou a krátkym zhrnutím toho, čo sa počas stretnutia udialo.

CAT kouč – navyše prichádza „zpoza opony“, má aj manažérske skúsenosti a zručnosti, preto môže klientovi ponúknuť väčší komfort služieb, byť komplexnejší a podporiť klienta po koučingu aj v iných oblastiach  ako sú mentoring, tréning, alebo poradenstvo. Cieľom CAT kouča je sprevádzať klienta na takej ceste k spokojnému životu, ktorou sa rozhodne ísť, keď ho život prekvapí.

Najčastejšie používané metódy:

Koučovacie otázky, Transakčná analýza, Myšlienkové mapy, Kresby, Hry s kockami, Koučovacie karty, Vzťahové diagramy a Tvorivé domáce úlohy.

Cieľová skupina

Každý človek, ktorý potrebuje spomaliť, ujasniť si, čo potrebuje  a hľadá odvahu pozrieť sa na svoj svet, respektíve na situáciu, v ktorej sa ocitol inými očami. Manažér, zamestnanec, či podnikateľ. Jednotlivec aj  pracovná skupina. Rázcestie, na ktorom sa čas od času každý u nás zastaví je prirodzenou súčasťou nášho života. Ukazuje sa byť veľmi užitočné, ak pri vás práve vtedy môže stáť kouč.

Ak potrebujete koučing, som tu pre vás…