ITR 40PLUS

Kouč a spolupráca na projektoch – ITR 40+. 

Inštitút trvalého rozvoja 40+ je prvá slovenská odborná platforma, ktorá sa venuje problematike zamestnateľnosti a uplatniteľnosti ľudí po 40tke na trhu práce.

Spolu v tíme so zakladateľkami o.z hľadáme systémové riešenia v oblasti odstraňovania vekovej diskriminácie a zároveň sme v kontakte s individuálnymi príbehmi ľudí vo veku 40+, ktorí majú čo ponúknuť a chcú byť aktívnou súčasťou spoločnosti. Projekt podporuje ľudí 40 plus, ktorí sa rozhodujú pre zmenu v kariére alebo osobnom živote, hľadajú nové príležitosti a sú na trhu práce konfrontovaní s vekovou diskrimináciou.

V rámci spolupráce pripravujem články a spolupodieľam sa na príprave workshopu Myšlienkové mapy.