TRÉNINGY

CAT Coaching

Buďte lídrom zmien vo svojom živote 

Ako funguje zmena v našom živote, ako ju môže náš postoj zmeniť. Podpora budovania kariéry pre 40+, (Štýlová kariéra 50+)

Myšlienkové mapy v reálnej praxi 

Praktický tréning využitia asociačných máp na riešenie tém v súkromnom aj pracovnom živote

Efektívna komunikácia

Až 80% nedorozumení vzniká nevhodnou alebo zle nastavenou komunikáciou. A pri tom je to také jednoduché. Stačí dodržať 5 základných komunikačných P, aby sme boli zrozumiteľní, správne vnímaní a prijatí. Verbálna a neverbálna komunikácia v manažérskej praxi.

Talent tvorí zväčša 20% úspechu. To všetko ostatné je kvalitný tréning. Stretnime sa…