Čo to ARTEkoučing je a ako pomáha

Stačí pár nepodarených pohovorov, zlý výber partnera, nízka profesionalita výberových konaní a šikovná, múdra žena akoby sa sama sebe stratila. Uverí novému sebaobrazu, že je neschopná, málo vie, nenaučí sa, nebude stíhať. A s tým si ťažko poradí sama. Našťastie existujú kamarátky, priatelia, rodina, ktorá ich podrží. Ale čo keď to nejde? Čo keď to nestačí?

Vtedy sa potrebujú upokojiť, nadýchnuť, získať čas na premýšľanie aby sa mohli rozhodnúť, čo je pre nich v danej situácii najlepšie.  A to je to prvé, čo im pripomínam, keď s nimi pracujem a sprevádzam na tejto ceste.

O všetkom sa najprv ticho zhovárame a keď sa slová zaseknú v hrdle, tvoríme. Tvoríme obraz, šperk, misku, cez ktoré prehovorí ich boľavé ja. Tvorenie lieči a prináša svetlo do tmavých kútov duše. A je úplne jedno, či viete, alebo neviete napríklad kresliť. Tam sú slová zbytočné a talent máme všetky. Jednou zo špecialít, ktoré zažívajú klientky v mojom ateliéri je maľovanie lakom na nechty. Áno tou typickou ženskou zbraňou . Výsledky sú veľmi dobré a nejedna žena má takýto obraz plný energie zavesený u seba doma, aby jej pripomínal životnú energiu, ktorú pri jeho tvorbe získala.

Objavujeme spoločne nové cesty, príležitosti, zabudnuté zdroje a vracia sa chuť žiť a plánovať. Vtedy sa hlas opäť vráti a my pokračujeme koučingom alebo mentoringom. Podľa toho, čo klientka  pre seba potrebuje.  Nie je to ľahký proces, pretože sa pri ňom vracia ku svojej stratenej sebaúcte, aby mohla opäť uveriť, že je silná a dostatočne  schopná si nájsť svoje miesto. A učí sa o sebe toľko, aby si to svoje nové miesto aj obhájila.

Tento spôsob práce volám ARTEkoučing.  

Spájam v ňom integratívny koučing s prvkami arteterapie – teda liečebnej tvorby, čím napomáham uvedomiť si všetok potenciál, ktorý v sebe klientka nosí, povzbudzujem ju k odvahe pozrieť sa do budúcna so vztýčenou hlavou a vykročiť k cieľu, ktorý skutočne chce dosiahnuť. Počas ARTEkoučingu sa pracuje aj s emóciami a ženy bývajú prekvapené, keď zistia, že zo všetkého najskôr je treba nájsť v sebe pevný bod, ktorý ich na ich ďalšej ceste podrží, a že až od tohto zdroja ich vnútornej sily je možné tvoriť úspešne to ostatné, čo považujú v živote alebo kariére za dôležité.

V rámci ARTEkoučingu hovoríme spolu aj o ich doterajších víťazstvách.

Učia sa k nim vracať s rešpektom a úctou, pripomínať si tú silnú energiu víťazstva, ktorú vtedy prežívali, pretože práve tá im dokazuje, že sú stále hodné úspechu a dostatočne silné na to, aby to, čo sa práve deje, ustáli so cťou.
Že vyhrali aj preto, že vo svoj úspech sami uverili.

Cieľová skupina: Ženy 40+/50+

Forma: individuálny koučing, tvorivé workshopy v mikro skupinách/tímoch, tréningy a prednášky

Čo to ARTEkoučing je a ako pomáha – Termíny: JAR 2021