Mentoring a poradenstvo

Mentoring a poradenstvo

CAT HR Mentoring

Organizačné zmeny – príprava ľudských zdrojov na organizačnú zmenu, Outplacement, Manažérske rozhodovanie (kritické myslenie, nastavenie na vedenie zmeny)

Riešenie konfliktov– Doma aj na pracovisku zažívame denne mnoho potencionálnych stretov, ktoré môžu a nemusia vyústiť do konfliktu. Asi tomu nedokážeme na 100% zabrániť ale keď sa konflikt udeje, je dobré vedieť ako ho môžete riešiť, respektíve ako môžete v budúcnosti konflikt preventívne eliminovať.

Návrat do práce z materskej/rodičovskej dovolenky – Služba je orientovaná na klientov z radov rodičov, ktorí sa vracajú po určitej dobe späť do zamestnania a potrebujú sa poradiť o pracovno-právnych náležitostiach, work life balance, alebo o opätovnom budovaní kariéry a novej identity na trhu práce.

CAT HR Poradenstvo

Personálny audit – Spravidla pri organizačných zmenách sa robia analýzy výkonnosti organizácie oddelení, manažmentu. Sleduje sa schopnosť riadiť organizačnú zmenu, prijať ju a viesť manažovanie zmien v tímoch.

Konzultácie v oblasti HR
– budovanie tímu, nastavenie a hodnotenie KPIs, Adaptačné a Kariérne plány, Práca zo vzdialeného pracoviska a Práca z domu v legislatívnych podmienkach EÚ/SR
Psychológia v manažmente -emócie a vzťahy v tímoch – open space, Talent manažment.

Dagmar W. Polievková, CAT kouč – mentoring a poradenstvo

Ak sú témy, ktoré by ste so mnou radi odkonzultovali, kontaktujte ma 🙂