Ako prepojiť to, čo nás baví s tým, čo nás živí, alebo ako nestratiť radosť z toho, čo nás baví ani potom, čo si z toho spravíme biznis

Správne prepojenie toho, čo nás baví a živí

Pripravila som pre vás zopár zásad, ktoré by vás mali doviesť k tomu, ako prepojiť to, čo nás baví s tým, čo nás živí alebo ako nestratiť radosť z toho, čo nás baví ani potom, čo si z toho spravíme biznis.

•        Predpokladajme, že už vieme, čo nás baví.

•        Aby nás živilo to, čo nám robí radosť, malo by nám tiež dávať zmysel.

•        Nastavujme si múdre ciele. To znamená dajme mu formu, výšku, váhu a rozumný čas, čím si dáme podstatne vyššiu šancu na jeho dosiahnutie.

•        Nebojme sa cestu k cieľu zmeniť, ak sa ukáže, že nie je správna.

•        Overujme si po ceste, kde sme, ako sa nám darí prekonávať prekážky, čo potrebujeme doladiť,  či používame správny jazyk komunikácie a pod.

•        Nezabúdajme na seba. Nebuďme len ďalším bičom, ktorý nás má poháňať vpred.

•        Zmysel pre humor sa stane pravdepodobne tiež jedným z našich pevne ukotvených pracovných nástrojov.

•        Pomáhajme a nebojme sa požiadať o pomoc, keď ju potrebujeme.

•        Keď všetko zlyhá, zavrime dvere, vyložme si nohy na stôl, zavrime oči a ponorme sa v tichu do seba, aby sme sa opäť našli.

•        Alebo si nájdime kouča J